1 maart 2015

De Week van de Lentekriebels wordt van 16 t/m 20 maart 2015 voor de tiende keer georganiseerd door Rutgers WPF samen met alle GGD-en in Nederland.

Tijdens de Week van de Lentekriebels geeft Centrum 16•22  in groep 7 en 8 les over de thema’s relaties en seksualiteit en puberteit, passend bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. 

De GGD Haaglanden heeft Centrum 16•22 gevraagd deze lessen te verzorgen, vanuit hun expertise op het onderwerp seksuele en relationele vorming en weerbaarheid. Een aantal scholen heeft zich hiervoor al opgegeven o.a. de Tweemaster, de Zonnebloem en de Paradijsvogel de Tweemaster, de Zonnebloem en de Paradijsvogel.

Mocht uw school belangstelling hebben er zijn nog een aantal  Gratis Gastlessen door Centrum 16•22 voor groep 7 en 8

Opgeven bij: mirjamklijnsmit@centrum1622.nl O.v.v. school, contactpersoon, aantal klassen en gewenste datum.

In 2015 gaat de projectweek voor het eerst naar het buitenland, want ook basisscholen in Engeland en Curaçao doen mee.

De overheid steunt deze lessen: seksualiteit en seksuele diversiteit zijn begin december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Alle basisscholen zijn nu verplicht hier aandacht aan te besteden.