7 juni 2020

Na wekenlang gedwongen ‘op afstand’ onderwijs is het heel fijn dat het weer mogelijk is om gedeeltelijk het (speciaal) voortgezet onderwijs open te stellen.

Wij begrijpen dat dit nog veel creativiteit en inzet vraagt van de school, de leerlingen en uiteraard van de docenten. Het zal weer wennen zijn om elkaar live te ontmoeten en met elkaar als klas een (h)echte groep te vormen.

Om u daarbij te ondersteunen bieden wij via Teams een speciale 16•22 Team & Meet aan, met als onderwerp Opstarten. Hoe start je een groep weer op? Welke ervaringen zijn er? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe doet een ander dat? Welke ervaringen kunnen we met elkaar uitwisselen? Hoe kunnen we van elkaar leren?

Op 17 juni aanstaande om 15.00 uur kunnen mentoren, zorgcoördinatoren en docenten (VSO/VO) online aanschuiven voor dit digitale uitwisselingsmoment. Tijdsinvestering is ongeveer 20 minuten.

Centrum 16•22 is uw host voor deze bijeenkomst en zal vragen stellen over alles wat er bij ‘opstarten’ speelt en wat wel of juist niet zo goed gaat.  We hopen dat er onderling ideeën kunnen worden uitgewisseld en dat er ruimte is voor nieuwe ideeën. En natuurlijk hopen wij dat Centrum 16•22 een sociaal emotioneel steentje bij mag dragen aan de positieve groepsvorming op uw school en in uw klas.

Er zijn verder geen kosten verbonden aan deelname. Aanmelden kan tot 15 juni 2020 via: info@centrum1622.nl. Bij veel belangstelling zullen de deelnemers in kleinere groepjes worden ingedeeld, zodat er ruimte is voor zoveel mogelijk persoonlijke inbreng en begeleiding.

Na aanmelding ontvangt u een link om via Teams aan deze meeting deel te nemen.

We zien u graag in deze 16•22 Team & Meet online meeting!