30 januari 2020

Ik was sceptisch over de maatschappelijke diensttijd. Het is – met zeer veel publiek geld – trekken aan een dood paard, dacht ik. Jongeren die vrijwilligerswerk wíllen doen, vinden vanzelf een plek. En wie het niet doet, heeft er hoogstwaarschijnlijk geen behoefte aan. Maar toen ik een kijkje in de keuken nam bij Centrum 16•22, zag ik een grote groep jonge vrijwilligers die zich met veel enthousiasme inzet voor ‘Ga voor GOUD bij MDT’, een van de proeftuinen binnen de maatschappelijke diensttijd. Het werk, zo merkte ik, fungeerde voor de jongeren haast als zingeving. Ze ontmoeten elkaar, worden uitgedaagd, organiseren bijeenkomsten, hebben invloed op leeftijdsgenoten, leren hun eigen stad beter kennen en bovenal: de jongeren komen erachter dat zij veel meer in hun mars hebben dan zij aanvankelijk dachten.

Centrum 16•22, een stichting die voor verschillende groepen lesmateriaal en projecten ontwikkelt rond ‘actuele maatschappelijke thema’s’, bedacht Ga voor GOUD, en begeleidt sinds september 2018 de jongeren in dit project.

Tijdens een brainstormsessie met tientallen jongeren uit Den Haag, de ‘Faya meeting’, sprongen drie thema’s eruit waar de jongeren het onderling graag meer over zouden willen hebben: lifestyle (‘Vet slim’, zoals het programmaonderdeel ging heten), schulden (‘Schuld zero’) en mentale gezondheid (‘Love your mind’). Ga voor GOUD organiseerde daarna rondom deze thema’s vier evenementen, wat weer een reeks video’s opleverde, bijvoorbeeld over hoe je schulden voorkomt, of gastlessen om jongeren in te lichten over wat een gezonde levensstijl is.

Amy Tromp (1996) is een van die jongeren die al vanaf het begin erbij is. Amy kwam in 2016 vanuit Curaçao naar Nederland om te studeren. Ze volgt de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Voor haar stage kwam ze bij Ga voor GOUD terecht. Toen die in maart 2019 afliep, bleef ze erbij betrokken als vrijwilliger.

Hierin is ze niet de enige. Het ‘kernteam’, dat wekelijks bij elkaar komt, bestaat uit een grote groep jongeren: van scholieren tot studenten, haast allemaal met een biculturele achtergrond, voornamelijk mbo-studenten. Ze hadden vrijwel allemaal een zetje nodig om vrijwilliger te worden. Veel van hen begonnen als stagiair, een enkeling werd meegesleurd door vrienden die al een tijd vrijwilliger waren bij andere projecten in Den Haag. ‘De jongeren blijven hangen, omdat ze een goede winst bij zichzelf zien, ik ook’, vertelt Amy.

Amy, die nooit eerder vrijwilligerswerk had gedaan, had nooit verwacht dat het haar zoveel zou opleveren. Amy ontpopte zich als iemand die haar eigen ideeën op tafel durfde te gooien, anderen kon overtuigen, zichzelf wist te presenteren. ‘Ik was eerst iemand die niet eens durfde te praten in een groep’, zegt ze.

Amy droomt nu van een eigen stichting, op Curaçao. ‘Ik weet dat er veel armoede is op Curaçao maar er is geen shelter of instantie waar die mensen terechtkunnen. Als mensen een beetje begeleiding en een duwtje krijgen en er vertrouwen in hen is, kan er iets groots met ze gebeuren’.

Inmiddels is Ga voor GOUD bijna afgelopen. De resultaten, de video’s en gastlessen, worden nu ontwikkeld door de jongeren. Daarna wordt het overgenomen door andere Haagse organisaties en zullen het nieuwe projecten zijn binnen de maatschappelijke diensttijd.

Vooral de persoonlijke verhalen van de sprekers tijdens de evenementen zijn Amy bijgebleven: het verhaal van een jongeman die vele kilo’s verloor tijdens het event over lifestyle, de docente mindfulness die na een trauma ging mediteren als manier om het te verwerken, de jongeren die samen een zelfgeschreven toneelstuk opvoerden over hun eigen schuldenproblematiek.

De kracht van de evenementen zat in de jongeren met hun persoonlijke verhalen, vertelt Amy. Ga voor GOUD is verder zo succesvol omdat de groep bestaat uit allemaal leeftijdsgenoten die elkaars taal spreken. Die weten wat de doelgroep aanspreekt, omdat zij zelf daartoe behoren. Amy heeft geleerd hoe waardevol het kan zijn als mensen zelf de touwtjes in handen krijgen, dat ze hun eigen kracht leren kennen. Iets dat ze mee zal nemen voor later, als ze haar eigen stichting heeft.

Op 12 februari vindt vanaf 18.00 het slotevenement van Ga voor GOUD plaats in The Student Hotel The Hague. Zie voor meer informatie op Facebook (‘GOUD Den Haag’) of Instagram (@goud_denhaag).

Deze column is geschreven door Hizir Cengiz