11 oktober 2017

Op maandag 9 oktober jl. was er een tussentijdse bijeenkomst van Remix in the Youth Factory. Studenten van het mbo en jongeren van het voortgezet onderwijs spraken met elkaar over samenwerken op stage en op je werk later. Er was aandacht voor onderdelen als positieve en negatieve kritiek geven en ontvangen en het onderdeel kwaliteiten. Er hing een goede sfeer en er is goed samengewerkt!