1 juni 2018

Den Haag voert een campagne door heel Den Haag om meer bekendheid te krijgen en jongeren aan te sporen om discriminatie te melden. In de media wordt vaak gesproken over vermoedens van discriminatie. Is dat wel zo? En wat wordt er aan gedaan? Antwoorden hierop zijn moeilijk te geven maar melden helpt!