14 december 2014

Centrum 16•22 nieuwe partner in de coalitie ‘Gezond Geweten’
Samen met bestaande coalitiepartners heeft Centrum 16•22, tijdens de jaarbijeenkomst op 11 december j.l., het intentieakkoord getekend. De coalitiepartners spreken af om samen te werken aan gezonde wijken. Samen met de bewoners gaan we voor een integrale aanpak van zorg, welzijn, wonen, sport en werk. 

Het doel van het Gezond Geweten is om de bevolking van de Haagse wijken met achterstand in 2018 gezonder te laten zijn  en in een gezonde omgeving te laten wonen en werken.

Het programma kent vier sporen:

1. Een gezond en actief leven
2. Een gezonde leefomgeving
3. Toegankelijke preventie en zorg
4. Meedoen

Centrum 16•22 wil hieraan graag een bijdrage leveren door o.a. haar preventieve projecten en andere activiteiten gericht op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.