5 januari 2016

Seksueel gedrag bespreekbaar maken

Op 15 december jl. organiseerde Medilex (onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals) een congres met als thema: ‘Jongens en Seks’. Mirjam Klijnsmit (vormingswerker 16•22) nam het onderwerp: ‘in gesprek met jongens over seks’  voor haar rekening om vragen als: ‘hoe maakt u seksuele wensen en grenzen bespreekbaar’ en ‘hoe vergroot u de seksuele weerbaarheid…’ inzichtelijk te maken. Mirjam nam de ongeveer 60 deelnemers kort mee in het eerst voor zichzelf beantwoorden van de vragen. De deelnemers werden aan het werk gezet! Zij kregen bijvoorbeeld een opdracht  om, op papier, even vrij te associëren op het woordje ‘seks’. In de korte nabespreking werd al snel duidelijk dat volwassen professionals hele andere dingen bedenken dan dat Mirjam in haar dagelijkse praktijk tegenkomt tijdens haar lessen relationele- en seksuele vorming in het voortgezet onderwijs.  Je bewust zijn van deze verschillen kan al een mooi begin zijn van een gesprek!