10 december 2020

… om de mensenrechten te vieren.

Vandaag, 10 december, is het internationale Dag van de Mensenrechten. Een goede gelegenheid om het belang van mensenrechten te benadrukken en op te komen voor de rechten van ons zelf en de mensen om ons heen wereldwijd.

Centrum 1622 is voor een eerlijke samenleving waarin inclusiviteit de norm is en die elke vorm van ongelijkheid, onderdrukking, onrecht, discriminatie, racisme en geweld veroordeelt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin en komen op voor mensenrechten; dit  blijft een actueel en belangrijk thema om in onze projecten met kinderen en jongeren te bespreken.