26 mei 2013

‘Laat scholen zelf beslissen over aanpak pesten’

Scholen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze pesten willen bestrijden. Dat stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp dinsdag tegen NU.nl.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) presenteerde onlangs een plan van aanpak tegen pesten, dinsdagavond (28/5/13) wordt hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. In het plan worden scholen onder meer wettelijk verplicht om pesten aan te pakken aan de hand van een bewezen effectieve methodes. De Onderwijsinspectie moet hierop toezien.”Het moet gaan om het resultaat. De inspectie moet geen papieren controle uitvoeren, maar kijken naar wat werkt”, aldus Bergkamp.

Dwang

Eerder pleitten de onderwijsorganisaties PO-raad en VO-raad, namens de basisscholen en het voortgezet onderwijs, al voor meer vrijheid in de aanpak.

Volgens PvdA-Kamerlid Loes Ypma moeten de lopende programma’s gecontroleerd worden op effectiviteit. Als ze blijken te werken kunnen ze toegevoegd worden aan de lijst bewezen methodieken.

Haar VVD-collega Brigitte van den Burg vreest dat het plan een wassen neus wordt als scholen zelf mogen gaan bepalen hoe ze pesten aanpakken.

Verantwoordelijkheid

SP-Kamerlid Eric Smaling wil niet dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken. “Scholen kunnen niet voor elk maatschappelijk probleem verantwoordelijkheid nemen”, aldus Smaling.

Van den Burg zegt het teleurstellend te vinden dat scholen er nog niet in zijn geslaagd pestgedrag te verminderen en dat toezicht van de inspectie dus nodig is om hen te bewegen hier werk van te maken.

PVV-Kamerlid Harm Beertema wil dat scholen verplicht worden om scholieren van school te verwijderen als zij zich voor de derde keer schuldig maken aan zware pesterijen.
Door: NU.nl/Lucas Benschop (28/05/13):

Centrum16•22 en de aanpak van pesten:

Preventie is het sleutelwoord. Voorkomen is beter dan …. Wij voeren projecten waar positieve groepsvorming centraal staat.

In het plan van aanpak tegen pesten van Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) stelt hij dat scholen wettelijk verplicht moeten worden  om pesten aan te pakken aan de hand van bewezen effectieve methodes.  Het lijkt ons zeer wenselijk dat scholen alleen evidence-based programma’s gebruiken en niet zelf wat verzinnen.

Bij de ontwikkeling van onze projecten op school nemen wij de klassensamenstellingen dus de sociale structuur van de groep als uitgangspunt. Zo bewerkstelligen wij bij de uitvoering van een opdracht dat de pester(s) en het gepeste kind samen werken, onder begeleiding van de vormingswerker. Op een toegankelijke en natuurlijke manier leren ze elkaar echt anders kennen; positieve groepsvorming krijgt de overhand.

Vanuit onze 40 jarige ervaring met programma’s rond sociale vaardigheden,  positieve groepsvorming en weerbaarheid kan Centrum 16•22 hierbij de school ondersteunen. Voor het Primair Onderwijs projecten als ‘Pesten is niet cool’ en ‘Wij allemaal samen op 1 basisschool’. Voor het Voortgezet Onderwijs ‘Gezocht leuke klas’.  Ervaring genoeg!

Meer informatie over deze projecten bij Tinie van Zandwijk (PO) of Yvonne Abhau (VO)