6 september 2013

Centrum 16•22, vormingswerk in het onderwijs, wil met leerlingen uit de bovenbouw korte filmpjes maken over gezond leven, gezond eten en bewegen. Deze activiteit sluit aan bij de gemeentelijke campagne ‘Gezond is Vet’ waar uw school al actief voor is en wordt hieruit ook gefinancierd. In mei 2013 is dit filmproject op SBO ‘de Haagse Beek’ succesvol uitgetest.

Werkwijze: In drie bijeenkomsten van 60 minuten wordt er door Centrum 16•22, samen met de klas, een kort filmpje opgenomen. Deze film biedt de mogelijkheid aan leerlingen om zich te presenteren, op een speelse manier informatie te geven over gezond leven en te laten zien wat er op dit gebied op hun school gebeurt. De toon hierbij is enthousiast en positief. De eigen inbreng van de leerlingen staat centraal.

Leerlingen leren enorm veel van het maken van een eigen kleine video-productie, het geeft gewicht aan dat wat ze weten en vertellen en bovendien versterkt het hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Als de video-productie is gemonteerd op DVD volgt er een feestelijke presentatie waarbij ook de ouders van harte welkom zijn. Het eindproduct,de DVD, is voor alle leerlingen beschikbaar en kan ook heel goed gebruikt worden voor een aansluitende ouderactiviteit en/of de website van de school.

Stel dat uw school interesse heeft voor dit project, dan zijn onderstaande punten belangrijk om te weten:

  • Wij kunnen deze activiteit aanbieden aan slechts acht scholen.
  • Meedoen met uw school kan met minstens 2 en maximaal 4 klassen bovenbouw.
  • Productie vindt plaats in de periode november-december 2013.
  • Het project wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag; er zijn voor de school geen kosten aan verbonden.
  • Per deelnemende groep moeten er drie bijeenkomsten van 60 minuten ingeroosterd kunnen worden voor de filmopnames.
  • De deelnemende leerkracht zorgt, voorafgaand aan deze drie bijeenkomsten, voor de kennisoverdracht over voeding, bewegen en gezond leven.

Aanmelden graag zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vòòr 27 september a.s.

Centrum 16•22
Contactpersonen: Tinie van Zandwijk en Jan Willem de Klerk
Per mail: info@centrum1622.nl / telefonisch: 070 3560154