28 juni 2021

Het professioneel aanpakken van sociaal emotionele thema’s voor een optimaal leerklimaat.

Jongeren hebben in ‘bubbles’ geleefd en weinig sociaal sociaal emotionele uitwisseling gehad. De online invloed is groot geweest voor velen. Dit kan zorgen voor extreme gedachten en gedrag. Leerlingen vinden elkaar minder in gedeelde normen en waarden. Hoe ga je dat als docent aanpakken in de eerste schoolweken?

Veel docenten moeten een inhaalslag maken wat betreft alle leerstof én een goed klassenklimaat op de rails krijgen. Dit kan veel vragen van de docent en/of mentor. Het bijstaan in het professioneel aanpakken van sociaal emotionele thema’s kan een steuntje in de rug zijn. Centrum 16•22 gaat praktisch aan de slag met sociaal emotionele thema’s zodat leerlingen en docenten elkaar ook hier in weten te vinden!

Klik hier hier voor ons aanbod

Wilt u nog  dit schooljaar een afspraak met één van onze medewerkers, stuur dan een e-mail naar:
info@centrum1622.nl of bel ons op: 070 356 01 54