17 januari 2017

Gratis gastles ‘weerbaar in liefdesrelaties’ off-/online – Klas 4

In de Haagse maand van de liefde 2017 zijn er weer gastlessen beschikbaar voor scholen. Deze lessen worden door Centrum 16•22 in opdracht van de GGD Haaglanden gegeven.

In deze les staat weerbaarheid in relaties en met name de liefdesrelatie centraal. Vaak hebben leerlingen op dit moment al ervaringen in de liefde. Het is interessant te kijken hoe het kan dat je het ene moment iemand helemaal geweldig vindt en het volgende moment niet meer. 

-Wat is nu precies weerbaarheid en hoe kun je dat ontwikkelen?
-Hoe moeilijk/makkelijk is het om je grenzen in een relatie aan te geven en hoe doe je dat?
-Wat accepteer je in een relatie en wat niet?
-Welke rol spelen sociale media hierin?
-De mening van de leerling staat in deze gastles centraal.

Alle activiteiten ihkv maand van de liefde 2017 zijn te vinden op 
GGD Haaglanden

Meld je aan voor deze gastles via Jan Willem de Klerk van Centrum 16•22. Vermeld hierbij de naam van de school en van de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.