15 februari 2018

In het kader van de ‘Maand van de liefde’ en de ‘Week van de Lentekriebels’ zijn er weer gratis gastlessen beschikbaar voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze lessen worden gegeven door Centrum 16•22 in opdracht van de GGD Haaglanden

Voor het PO:

Gratis gastles: Puberteit – groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit en worden de leerlingen  zich bewust van de veranderingen in deze fase.
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aanbod komen:

-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

De gastles duurt een uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum16•22 kan hierna, in overleg met de school, een passend aanbod op maken. 

Meer informatie over seksuele en relationele vorming vindt u op onze website: http://www.centrum1622.nl/projecten/puberteit-en-seksualiteit

voor het VO:

Gratis gastles De eerste keer verkering & verliefd zijn voor klas 1
In deze les wordt ingegaan op de vier belangrijkste relaties: familie, vrienden, liefde en de zakelijke (school) relatie. Welke relatie vinden de leerlingen bijvoorbeeld het belangrijkst op dit moment of het leukst of het lastigst en natuurlijk waarom! In hoeverre speelt verliefdheid al een rol in het leven van de brugklasser? Maar vooral hoe ga je om met de diverse relaties; hoe begin je, onderhoud je en neem je eventueel afscheid…met of zonder hulp van sociale media!! In deze les worden werkvormen gebruikt waarbij de mening van de leerling centraal staat.

Gratis gastles: De eerste keer: Hoe doe je dat nou een relatie hebben voor klas 4
In deze les komen zo veel mogelijk eerste keren aan bod rondom een liefdesrelatie. Hoe kijk je aan tegen een eerste keer, hoe vind je het of hoe kijk je erop terug? Een eerste keer kan dan  gaan over zoenen, wensen & grenzen aangeven, verliefd, een relatie, seks, vertrouwen/ wantrouwen enzovoorts. Heeft een eerste keer je beïnvloedt en op welke manier?

In deze les worden werkvormen gebruikt waarbij de mening van de leerling centraal staat.

 Opgeven voor gratis gastles bij: janwillemdeklerk@centrum1622.nl   O.v.v. school, contactpersoon, aantal klassen en gewenste datum

 Alle activiteiten ihkv de Maand van de liefde 2018 zijn te vinden op de website van GGD Haaglanden: https://www.ggdhaaglanden.nl/professionals/maand-van-de-liefde-2018.htm