11 februari 2019

Van 18 tot en met 22 maart 2019 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is ’Ik wil het graag weten’: kinderen willen alles weten en de zekerheid hebben dat wij hen ook alles vertellen wat zij moeten weten.

In het kader hiervan geeft Centrum 16•22 gratis gastlessen voor het primair onderwijs groep 7 en 8 en een bijeenkomst voor ouders in opdracht van de GGD Haaglanden.

 Puberteit: Gastles voor groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een fase is van veel veranderingen: van kind naar (jong)volwassene. Die veranderingen zijn op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie
De gastles duurt een uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.


Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? – voor ouders
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Onderwerpen
-Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming vindt u op onze website: http://www.centrum1622.nl/themas/seksuele-en-relationele-vorming

Alle activiteiten ihkv de Week van de Lentekriebels 2019  zijn te vinden op de website van de GGD: www.ggdhaaglanden.nl/professionals/week-van-de-lentekriebels-2019.htm