19 maart 2021

Van 15 tot en met 19 maart 2021 vindt de Week van de Lentekriebels weer plaats. Het thema van deze week is ‘Seksuele en genderdiversiteit’

In het kader hiervan geeft Centrum 16•22 gratis gastlessen voor het primair onderwijs groep 7 en 8 en een bijeenkomst voor ouders in opdracht van de GGD Haaglanden.

In verband met corona mogen de gastlessen t/m de zomervakantie 2021 uitgevoerd worden. Ook zijn digitale lessen mogelijk.

Puberteit: gastles groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie:
De gastles duurt 1 uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum 16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.

Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? Ouderbijeenkomst
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Meer informatie:
Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur

Onderwerpen
Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Centrum 16•22 heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs. Dit aanbod bestaat uit projecten per leerjaar, een doorgaande leerlijn voor alle leerjaren, projecten op maat en workshops voor ouderbijeenkomsten of docententeams
Klik hier voor meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming

Stimuleringsaanbod gezonde school
In maart 2021 opent de inschrijving voor de vierde ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunt u maximaal € 5000,- euro vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunt u dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies, en/of taakuren van een eigen medewerker.