20 november 2014
https://youtu.be/Kw6eAAj2a_M

Nederland heeft het Haagse project ‘Wat Jij Wil’ van Centrum 16•22 naar voren geschoven voor de European Crime Prevention Award 2014. Elk Europees land kan een project inzenden dat tot doel heeft criminaliteit te verminderen.

‘Wat Jij Wil’ is een preventieproject dat meisjes workshops geeft om hen weerbaar te maken tegen loverboys. Dat gebeurt door de meiden op school te laten nadenken over hoe zij grenzen kunnen stellen. ‘Wat Jij Wil’ bestaat sinds 1999 en is bedoeld voor meiden uit de tweede en derde klas van praktijk- en vmbo-scholen. Tijdens de lessen komen vijf thema’s aan bod: zelfkennis en toekomstbeeld, weerbaarheid, grenzen, macht, en herkennen en hulp.

Jaarlijks reikt het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN) een prijs uit aan het beste Europese project op het terrein van criminaliteitspreventie. Het doel van deze prijs is bij te dragen aan goede voorbeelden die criminaliteit voorkomen of verminderen binnen de EU.

De winnaar krijgt de prijs uitgereikt tijdens de presentatie van de genomineerden op 4 en 5 december in Rome.

Meer informatie over de EUCPN: http://www.eucpn.org
Meer informatie over ‘Wat Jij Wil’ Centrum 16
•22: http://www.centrum1622.nl/projecten/wat-jij-wil