6 oktober 2016

Er werd gisterenavond in De Nieuwe Regentes hard gewerkt door ouders die aanwezig waren bij de bijeenkomst van de Haagse Ouderraad. Ouders konden zich opgeven om mee te praten over de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Centraal stond de vraag: Zijn u en uw kind(eren) klaar voor de toekomst? Hoe bereid je kinderen voor op de 21ste eeuw. En wat heeft uw kind nodig om klaar te zijn voor de toekomst?

Eerst werd er bij de ouders een inventarisatie gehouden waaruit vijf thema’s gekozen werden. Onderwerpen die genoemd werden waren o.a.: zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociale media, kloof tussen arm en rijk, kansen op werk, de segregatie in Den Haag.

Bij het onderdeel ‘aan de slag’ was Centrum 16•22 gevraagd een werkvorm te bedenken om vijf thema’s uit te werken. Op een zogenaamd ‘brainstormtafelkleed’ konden ouders in vijf groepen gericht hun visie en wensen opschrijven om uiteindelijk een idee verder uit te werken. De gemeente gaat met deze oogst van de ouders aan de slag en zal de uitslag terugkoppelen aan de Wethouder van Engelshoven. Binnen een week krijgt elke deelnemende ouder een uitgewerkt verslag.