9 februari 2015

‘Wat jij wil’ weerbaar tegen loverboys.

Jaarlijks reikt de EUCPN (Netwerk voor Criminaliteitspreventie) een prijs uit voor het beste Europese project op het gebied van criminaliteitspreventie. Centrum 16•22 was met het project ‘Wat jij wil’ weerbaar tegen loverboys door het Ministerie van Veiligheid en Justitie genomineerd Nederland in Rome te vertegenwoordigen.

Dit project kan (beperkt) door de trainers van Centrum 16•22 worden uitgevoerd met subsidie van de gemeente Den Haag. Daar de subsidiegelden niet toereikend zijn om alle scholen in Den Haag te bedienen is het ook mogelijk om dit project in te kopen uit eigen middelen of de door uw bestuur aangevraagde HEA subsidie ihkv de Brede Buurtschool.

Scholen buiten Den Haag kunnen in hun eigen gemeente subsidie aanvragen dan wel het schoolbudget aanspreken om dit project in te kopen.

Kort over het project:

Het project bestaat uit vijf lessen van een blokuur, of 7 lessen van 50 minuten.

Iedere les beslaat een thema:

Zelfbeeld
Weerbaarheid
Grenzen
Macht
Kennis

Het is geschikt voor meisjes uit het tweede en derde leerjaar. Wij hebben een maximum van 15 leerlingen per groep. Veel scholen besluiten dit project parallel te laten lopen met het project ‘Jongens’. Een project voor specifiek voor jongens over grensoverschrijdend gedrag. http://www.centrum1622.nl/projecten/jongens–2

Voor meer informatie en beschikbaarheid neem contact op met Desiree Zijlstra desireezijlstra@centrum1622.nl , 0703560154 / 0648268167 of kijk op de website www.centrum1622.nl zoekterm: wat jij wil