20 augustus 2018

In de zomer kreeg Centrum 16 •22 verheugend nieuws van ZonMw!

De aanvraag die wij gedaan hadden in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) in opdracht van het Ministerie van VWS  is gehonoreerd!

Dat betekent dat Centrum 16•22 vanaf september een zogenaamde proeftuin mag starten om MDT in Den Haag concreet vorm te geven.

In het totaal gaan er 38 proeftuinen starten in Nederland. Wat deze proeftuinen gemeen hebben is dat het jongeren de kans geeft in de praktijk zich in te zetten voor anderen en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen.

U hoort snel meer van ons!

Bekijk hier de videoboodschap met felicitaties van Paul Blokhuis – Staatssecretaris van VWS 

https://twitter.com/PaulBlokhuis/status/1022776277609205760

Persbericht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/07/26/13.000-jongeren-na-de-zomer-aan-slag-binnen-maatschappelijke-diensttijd