5 juni 2018

Het inhoudelijk jaarverslag over 2017 is beschikbaar.
Het jaarverslag van Centrum 16•22 biedt een beknopt overzicht per thema van onze projecten en activiteiten.