9 oktober 2016

Afgelopen donderdag was Centrum 16•22 op bezoek bij de vergadering van de Haagse jongerenambassadeurs. Het was een inspirerende bijeenkomst!

We hebben gesproken over het aanbod dat Centrum 16•22 voor jongeren in Den Haag heeft. Welke ideeën en plannen er zijn voor het oppakken van actuele thema’s. Waar jongeren behoefte aan hebben en over mogelijke samenwerking met Centrum 16•22 en de Haagse jongerenambassadeurs. Afgesproken is om de jongerenambassadeurs ook als platform te kunnen gebruiken om werkvormen die Centrum 16•22 ontwikkelt uit te proberen in de praktijk.

De jongerenambassadeurs zijn op dit moment druk bezig met een grootschalig onderzoek op het ROC Mondriaan. Centrum 16•22 zal dit op de voet volgen en op grond van de uitkomsten van dit onderzoek mogelijkheden voor verdere samenwerking met het ROC oppakken en uitbouwen.