7 november 2016

De gemeente wil deze week onder meer meer begrip kweken voor mantelzorgers. Dat gebeurt met speciale lessen op scholen, omdat het vaak ook jongeren zijn die hun gehandicapte zus moeten helpen, of moeten opletten dat hun vader op tijd zijn bloedglucose meet. Een op de vier leerlingen krijgt in zijn of haar directe omgeving voor kortere of langere tijd met mantelzorg te maken.

Woensdag geeft wethouder Karsten Klein van Zorg een ‘lesje mantelzorg’ op het Segbroek College. Het gaat om de allereerste voorlichtingsles van het lesprogramma ‘Who Cares’. Het programma van drie lessen van negentig minuten zal daarna aan 21 scholen in Den Haag worden aangeboden. Who cares is ontwikkeld door Centrum 16•22 in opdracht van de gemeente Den Haag.