7 september 2015

Vooraankondiging leerlingenraadconferentie “Voor mijn part”
29 oktober 2015 Koorenhuis

Op donderdagmiddag 29 oktober organiseert  Centrum 16•22, in samenwerking met de gemeente Den Haag, weer een conferentie rond leerlingenparticipatie in het Koorenhuis.  Begin 2013 was de vorige succesvolle editie, wellicht was u daar al bij.

Een middag waar leerlingen uit alle scholen van Den Haag elkaar kunnen ontmoeten en door middel van workshops, discussie en sprekers beter kunnen participeren zodat ze vol ideeën en nieuwe kennis hun leerlingraadschap vorm kunnen geven.

De conferentie is  voor alle leerlingen en docenten die betrokken zijn bij leerlingenraden of andere vormen van participatie in het Haags voortgezet onderwijs. Met participatie bedoelen wij leerlingenraden, medezeggenschapsraad of alternatieven daarvoor, maar ook klassenvertegenwoordigers, mediators, pleinwachters. Leerlingen & docenten die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een vorm van leerlingenparticipatie zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Bij vragen, kunt u bellen of mailen naar Renske Kramer-van Hoeve of Dustin Gods