21 februari 2022

Van 21 t/m 25 maart is er weer in samenwerking met GGD Haaglanden de Week van de Lentekriebels: een mooie aanleiding en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. U ervaart hoe leerlingen op de lessen reageren en merkt hoe zinvol het is om hier les over te geven.

Elk jaar is er een speciaal thema voor de week. Dit jaar is dat ‘Je lijf is van jou’. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat kinderen begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is en dat ze leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen en die van hun leeftijdsgenootjes goed kunnen bewaken. Dat maakt hen weerbaar voor nu, maar helpt hen ook bij de ontwikkeling van later.

Waarom meedoen?
Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema’s die al vanaf groep 1 van de basisschool thuis horen in het onderwijs. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen vertrouwd met het thema. Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden.

Kinderen ontdekken al vanaf jonge leeftijd hun eigen lichaam, ontwikkelen hun seksuele identiteit en ontdekken verschillen tussen jongens en meisjes. Ze gaan relaties en vriendschappen aan, worden verliefd, komen in de puberteit en doen eerste ervaringen op met seksualiteit. Zeker in de onderbouw is het nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en kinderen hebben er vragen over.

Activiteiten
Ook dit jaar organiseren we diverse activiteiten voor scholen.

*De lessen mogen tot en met de zomervakantie 2022 uitgevoerd worden.

Puberteit: gastles groep 7 en 8
In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Vragen die aan bod komen:
-Waarom kom je in de puberteit?
-Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
-Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie:
De gastles duurt 1 uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks.
Centrum 16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken.

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Ouderbijeenkomst: Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? 
De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.

Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.

Meer informatie:
Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur

Onderwerpen
Wat is puberteit?
-Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
-Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
-Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Aanmelden
Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl
Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Centrum 16•22 heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van relationele en seksuele vorming voor het primair onderwijs. Dit aanbod bestaat uit projecten per leerjaar, een doorgaande leerlijn voor alle leerjaren, projecten op maat en workshops voor ouderbijeenkomsten of docententeams
Klik hier voor meer informatie over onze projecten seksuele en relationele vorming

Op www.ggdhaaglanden.nl/onderwerp/week-van-de-lentekriebels-2022/  vindt u een compleet overzicht van alle gratis gastlessen en materialen. In dit overzicht staat ook hoe u zich kan aanmelden. Dit verschilt per activiteit.

Stimuleringsaanbod Gezonde School
In maart 2022 opent de inschrijving voor de zesde (en laatste) ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Met deze regeling kunt u maximaal € 5000,- vergoed krijgen om (meer) aandacht te besteden aan het thema relaties en seksualiteit op uw school. Zo kunt u dit bedrag gebruiken voor de inzet van erkende lesmaterialen, training en advies en/of taakuren van een eigen medewerker.