8 september 2014

Weer een nieuw schooljaar ligt voor ons. Als frisse start is op 1 september j.l onze kalender 2014-2015 verstuurd.
Op de kalender staat een overzicht van onze projectthema’s gekoppeld aan de kerndoelen van het onderwijs; de kerndoelen voor zowel het (speciaal) primair onderwijs  als voor het (speciaal) voortgezet onderwijs. Voor het MBO sluiten onze activiteiten aan bij de kerntaken.

Onze thema’s zijn o.a.:

Mediawijsheid /Audiovisueel werken
-Identiteit
-Participatie
-Preventie
-Toekomstoriëntatie
-Seksuele en relationele vorming
-Weerbaarheid
-Projecten op maat

 Centrum 16•22 kan en wil, in nauwe samenwerking met de school en andere instellingen, deze kerndoelen ondersteunen en versterken. Wij zijn blij met deze samenwerking; zo kunnen wij ook dit schooljaar onze praktijkgerichte en effectieve programma’s realiseren met u en de jongeren; projecten waarbij plezier en resultaat samenkomen.

Wij wensen  u een mooi schooljaar!

Wilt u meer exemplaren van de kalender ontvangen? Graag een mailtje naar: info@centrum1622.nl