29 juni 2012

Het project ‘Voor mijn Part’ gericht op participatie van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs is gedeeltelijk ‘gered’. Het project bestaat uit twee onderdelen; het begeleiden en trainen van leerlingenraden (of een andere vorm van leerlingenparticipatie op school) en een grote jaarlijkse leerlingenraadconferentie.

Het project is de afgelopen jaren heel goed gewikt en gewogen door de Gemeente Den Haag en één van de conclusies is dat het project als bijzonder succesvol wordt beschouwd, en het voor alle participanten een zeer gewaardeerde activiteit is.

Met dit gegeven heeft de Afdeling Onderwijs van de gemeente Den Haag zich bereid verklaard om de leerlingenraad over te nemen van de Afdeling Welzijn, en de nodige subsidies toe te kennen.

Dat betekent dat er in november weer een leerlingenraadconferentie is! Na de zomervakantie zult u hier meer over horen.