8 februari 2015

Presentatie
Op donderdag 12 februari wordt de toolbox ‘Jong Vader’ gepresenteerd.

De toolbox is ontwikkeld door Centrum 16•22, in samenwerking met JSO, GGD,Timon en SMJ.

Aanleiding
De voorlichting en hulpverlening richt zich met name op meisjes c.q. tienermoeders. De jongens worden vaak vergeten of niet betrokken bij de voorlichting en/of hulpverlening en dat is wel nodig.

Doel toolbox
De toolbox is in eerste instantie bedoeld ter preventie van (te) jong vaderschap. Het is echter ook de bedoeling dat jongens nadenken over de vraag: Wil ik vader worden? En zich bewust worden van de verantwoordelijkheden nu en de gevolgen daarvan op hun toekomstplannen.

Doelgroep
Het project is gericht op jongens van 15 – 18 jaar. In het onderwijs: 4e klas VMBO, 5e klas Praktijkonderwijs en de 1e klas van het MBO.

Inhoud toolbox
De toolbox bestaat uit twee bijeenkomsten van 50 minuten. Elke bijeenkomst begint met een film van Annelies Kruk, waarin twee jonge vaders en een jonge moeder aan het woord komen over het (onverwacht) krijgen van een kind. Met behulp van diverse werkvormen wordt dit thema verder uitgewerkt.

Programma presentatie

10.00 – 10.10 uur              Welkom en korte inleiding door Centrum 16•22

10.10 – 10.20 uur              Wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale zaken,                                                       Werkgelegenheid,

                                          Wijkaanpak en Sport) krijgt de toolbox ´Jong Vader´                                               aangeboden.

10.20 – 10.35 uur              Vertoning film ´Jong Vader´

10.35 – 10.45 uur              Nabespreken van de film met jongeren van Campus                                              Tinwerf ROC Mondriaan

10.45 – 11.00 uur              Uitvoeren van een aantal werkvormen uit de Toolbox                                               ´Jong Vader´.

11.00 uur                           Afsluiting

 Praktische informatie presentatie

Datum en tijd:  Donderdag 12 februari van 10.00 tot 11.00 uur
Plaats:              Campus Tinwerf ROC Mondriaan – Tinwerf 10 – 2544 ED
                         Den Haag

 Meer informatie
Centrum 16•22 Ben van Ardenne 0641554688 of Mirjam Klijnsmit 0630396584