3 februari 2016

Op middelbare scholen moet standaard voorlichting over seksuele diversiteit worden gegeven aan jongens, zeggen deskundigen, zodat ze leren meisjes met respect te behandelen. Zeker na ‘Keulen’ verdient dit onderwerp volgens hen meer aandacht.

Wij onderschrijven dit van harte en kunnen vanuit de (onderwijs)praktijk dit ook beamen.

Al in 2008 heeft Centrum 16•22 een lespakket ontwikkeld specifiek gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongens ten opzichte van meisjes. Centrum 16•22 heeft dit project ontwikkeld omdat er vanuit het onderwijs vraag was naar lessen die gericht zijn op grensoverschrijdend gedrag van jongens en omdat jongens een vaak vergeten doelgroep zijn bij seksuele en relationele vorming.

Centrum 16•22 organiseert op 21 april aanstaande een speciale training voor leerkrachten, jongerenwerkers en andere professionals die met jongensgroepen (kunnen) werken rondom de onderwerpen seks, man-zijn, meisjes, grenzen en liefde. Bij de training krijgen deelnemers een uitgebreid lespakket met bijbehorend materiaal (spel, video opnames van jongens, kaarten, etc) om deze onderwerpen binnen school of jongerencentrum bespreekbaar te maken.

Informatie over de training JONGENS en inschrijven kan via:

http://www.centrum1622winkel.nl/a-43189149/training-professionals/training-jongens-inclusief-vernieuwd-lespakket-jongens-21-april-2016/

Informatie over het lespakket

Het lespakket is gedurende 2011-2013 gemonitord en onderzocht door TNO en Movisie en de materialen zijn in 2016 vernieuwd en geactualiseerd.

Het lespakket is gericht op jongens uit de tweede klas van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs; het praktijkonderwijs en het VMBO. Daarnaast is het bruikbaar voor andere onderwijsvormen en het jongerenwerk.

Ook de begeleiding is seksespecifiek en wordt gedaan door een man, zodat de jongens vanuit een veilige situatie makkelijk over de onderwerpen kunnen praten. Met deze lessen wordt uitgegaan van het vertrouwen in jongeren en worden ze gestimuleerd om zich te verdiepen in hun rol als jongen nu en man straks in relatie tot meisjes en vrouwen.

Elke bijeenkomst start met een korte film waarin zeven jongens van veertien tot  achttien jaar aan het woord komen. De hoofdpersonen hebben een verschillende leeftijd, culturele achtergrond en opleidingsniveau. De thema’s zijn: seks, man-zijn, meisjes, liefde, grenzen. Per bijeenkomst is uitbreiding van de stof mogelijk en worden tips gegeven.

Het lespakket is gedurende 2011-2013 gemonitord en onderzocht door TNO en Movisie en de materialen zijn in 2016 vernieuwd en geactualiseerd.

Het lespakket bieden wij aan tegen de kostprijs van 150,- euro. Bij het lespakket is een training ontwikkeld die ingaat op de praktijk en het bespreekbaar maken van dit maatschappelijke thema. Kosten voor deze training bedragen 225,- euro (inclusief lespakket).