17 januari 2014

Op de valreep van 2013 is op de Haagse Hogeschool de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van Skills4Life. Het programma Skills4Life wil leerlingen van het VMBO en het Praktijkonderwijs levensvaardiger maken op school en op de stageplaats. Het gaat om het bevorderen van de sociale, emotionele en morele vaardigheden van de leerlingen om een succesvolle voltooiing van hun opleiding en de kans op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

Docenten, leerlingen, werkbegeleiders van bedrijven en ouders zullen onder begeleiding van de Haagse Hogeschool, trainers van Centrum 16•22 en onderzoekers van TNO het programma ontwikkelen. Er zijn vijf projectscholen die gaan meedenken in de ontwikkeling van het programma en participeren in het onderzoek.  Ook zullen zij de modules uitvoeren met ondersteuning van Centrum 16●22.

Skills4Life is een uniek samenwerkingsverband tussen:

-De Haagse Hogeschool – Lectoraat Jeugd en Opvoeding
-TNO
-Hogeschool Leiden
-Stichting Haagbouw
-Centrum 16•22

Het programma heeft een looptijd  van vier jaar (tot  augustus 2018) en wordt gefinancierd door Stichting Kennis Ontwikkeling (HBO) SKO in combinatie met SIA/RAAK (onderdeel van NWO)