19 januari 2014

Symposium Jongens op donderdagmiddag 20 maart 2014 van 13.00 tot 17.00 uur in theater De Vaillant, Hobbemastraat 120, in Den Haag.

Het symposium heeft als thema ‘seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van laagopgeleide jongens’. Centraal staat de vraag: Hoe ga ik met (laagopgeleide) jongens het gesprek aan over grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied?

In 2008 heeft Centrum 16•22 het lespakket ’Jongens’ ontwikkeld om dit onderwerp in de laagste niveaus van het voortgezet onderwijs bespreekbaar te maken. TNO en MOVISIE hebben het lespakket de afgelopen 2 jaar onderzocht op effect en waardering. Op deze dag zullen we onder andere de resultaten van dit onderzoek bekend  maken.

Programma:

13.00-13.30 uur  Inloop
13.30 uur              Opening ‘Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van                                             laagopgeleide jongens’
13.45 uur              Paneldiscussie seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van                                   laagopgeleide jongens
14.15 uur              Presentatie onderzoeksresultaten
14.45 uur              Inleiding op het lespakket Jongens (o.a. filmfragment)
15.00 uur              Pauze
15.20 uur              Start workshops (een levendige toelichting op het lespakket                                   Jongens)
16.10 uur              Centrale afsluiting
16.30 uur              Drankje en hapje

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan het symposium! Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? U kunt zich nu ook al inschrijven via: info@centrum1622.nl Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium.

Wij hopen u op 20 maart te mogen begroeten! 

Hartelijke groet,

Remy Vink                                          TNO
Gaby de Lijster-van Kampen           TNO
Nico van Oosten                                 MOVISIE
Kristin Janssens                                 MOVISIE
Lou Repetur                                        MOVISIE– Dagvoorzitter
Ben van Ardenne                                Centrum 16•22