22 maart 2014

Onder alle VO scholen in Den Haag en de regio is onze nieuwe VO-folder verspreid. In deze folder staat het aanbod van Centrum16•22 voor het (speciaal) voortgezet onderwijs. Dit aanbod is gekoppeld aan de 58 kerndoelen van het ministerie van OCW voor het VO. Centrum 16·22 kan en wil, vanuit onze expertise genoemde kerndoelen in samenwerking met uw school aanvullen, ondersteunen en versterken. Daarbij zetten wij onze ruim 40 jaar ervaring met vormende activiteiten in het voortgezet (speciaal) onderwijs in.

Op donderdagmiddag 27 maart is er van 15.00 uur / 17.30 uur een inloopmiddag, waarin u kennis kunt maken met onze manier van werken, de projectmaterialen en medewerkers. Deze wordt gehouden op Trompstraat 5.