17 juni 2018

“Het zijn interactieve en gevarieerde lessen” 

“Sociale situaties zijn beter bespreekbaar binnen de groep; de leerlingen kunnen en durven ongewenst gedrag beter te benoemen”.

“Centrum 16•22 is erg actueel met informatie en past de lessen aan indien nodig”.

Zomaar wat opmerkingen uit de docentenevaluaties van de 2e klas

Aan het eind van het schooljaar evalueren wij onze projecten en samenwerkingsactiviteiten. Op Praktijkschool de Einder verzorgen wij al sinds 2001 een doorgaande leerlijn Sociale vaardigheden voor alle leerjaren. Dat betekent iedere week een SOVA les, ontwikkeld en uitgevoerd door ervaren trainers van Centrum 16•22. De leerkrachten waren dit schooljaar in hun eindevaluatie wederom positief.

Directeur Aad van Loenen van de Einder gaf aan dat de SOVA lessen echt een mooi voorbeeld van maatwerk zijn en bijdragen aan een prettig en sociaal klimaat in de klas waarin actualiteiten veilig en in een open sfeer besproken kunnen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Challenges online, het wel of niet meedoen aan de vastenmaand en bijvoorbeeld exposure.

Volgend jaar zal Praktijkschool de Einder de SOVA lessen van Centrum 16•22 weer aanvragen. Wij verheugen ons op deze samenwerking!