10 oktober 2015

Een fragment uit Commissie Bestuur van 7 oktober 2015 waarin het voorstel van het college inzake Kadernota Prostitutiebeleid 2015 – 2018 aan de orde kwam.

…..”Ik wilde nog iets zeggen over de loverboyproblematiek. Den Haag is betrokken bij het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van commissie Azough en er zijn diverse producten beschikbaar, die loverboyproblematiek willen tegengaan. En daarbij zeg ik ook lovergirlproblematiek, want als je kijkt naar Centrum 16•22 waarbij ook jongeren worden aangesproken, dan gaat het zowel over jongens als meisjes, die hiermee te maken krijgen of die hier ook een actieve  betrokkenheid dader bij kunnen zijn”.

Voor terugluisteren: http://player.companywebcast.com/denhaagp/20151007_3/nl/player