18 april 2019

Centrum 16•22 gaf op het Edith Stein College aan 50 ouders de workshop

“Samen Schouders Eronder”

In de uitnodiging van de school stond:

Er breekt een bijzondere tijd aan voor u en uw zoon of dochter. Examen is naast het behalen van een diploma ook het afsluiten van de middelbare schoolperiode.. een afscheid en een nieuw begin, als alles goed gaat.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de rol die je als ouder nog kunt hebben in de laatste weken voor en ook tijdens de examenperiode.

Centrale vraag: “Hoe kan ik als ouder een positieve rol spelen in de ondersteuning van mijn kind tijdens de examenperiode?”

Ouders hebben met elkaar na kunnen denken en kunnen uitwisselen hoe zij hun rol in deze fase ervaren en kunnen invullen. De ene ouder kiest voor een houding op afstand en de ander geeft aan dat het kind een actieve rol van hen nodig heeft. Opvallend veel ouders hadden vragen over hoe zij hun kind juist kunnen afremmen in het leren en over wat te doen bij te veel spanning rondom de examens.
Het was ook voor ons een mooie gelegenheid om direct van de ouders zelf hun ervaringen te horen