> lees meer
Thema: Sociaal emotionele ontwikkeling

Goed bezig

Soms wil een klas geen echte groep worden. Als leerlingen elkaars verschillen niet accepteren, kunnen zij dat als onveilig ervaren. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties. We kunnen dit veranderen door leerlingen op een positieve manier met elkaar aan de slag te laten gaan. De docent speelt een belangrijke rol.

> lees meer
Goed bezig