Mede door ons grote netwerk binnen het onderwijs en ervaring met het organiseren van events zijn wij deskundig in het opzetten en organiseren van events en schooloverstijgende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de events zoals #METOO, Ga voor GOUD, Leerlingenraadconferentie, 'Blikopener' en 'Door Andere Ogen'. Deze modules zijn voor elke doelgroep en ieder thema toepasbaar. De onderlinge 'uitwisseling' tussen scholen en jongeren staat hierbij centraal d.w.z. blikverruimende evenementen voor en vaak door een mix van jongeren op grond van bv geslacht, culturele achtergrond, opleidingsniveau, visie en ervaringen van de deelnemers.