Maatwerk Centrum 16 22

Alle programma’s bij Centrum 16•22 zijn maatwerk. Dat betekent dat wij de inhoud van onze programma’s altijd van tevoren afstemmen met de opdrachtgever. We overleggen bijvoorbeeld waar nadruk op komt te liggen, wat de insteek moet zijn en hoe lang het programma duurt. Onze producten zijn volledig afgestemd op jongeren.

Doelgroepen
We geven onze projecten, lessen, trainingen en workshops aan diverse doelgroepen. Vanaf het primair onderwijs tot aan hbo-instellingen. Verder ook aan hulpverleningsinstanties, collega-instellingen en gemeenten.

Op locatie
Wij werken op verschillende locaties. Zo hebben wij zelf ruimtes, maar we komen ook graag naar u toe. We bespreken uw wensen van tevoren.

Actuele programma’s
Programma’s komen bij Centrum 16•22 op verschillende manieren tot stand. Wij signaleren in een vroeg stadium wat er leeft bij jongeren. Zowel maatschappelijk als persoonlijk. Dat komt onder andere doordat wij op zoveel verschillende scholen, zorg- en onderwijsinstellingen komen en daar intensief met jongeren aan de slag gaan. Deze kennis zetten wij om in nieuwe trainingen, projecten of workshops. 
Daarnaast maken wij ook programma’s in opdracht van bijvoorbeeld schoolbesturen, schooldirecties, mentoren, zorgcoördinatoren, gemeenten en het rijk.

Testen
Door onze jarenlange ervaring weten wij precies hoe we onze projecten, trainingen, workshops en lesmateriaal moeten afstemmen op jongeren. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe programma’s maken wij gebruik van (externe) deskundigen. Ook testen we nieuwe programma’s uit op de doelgroep. Bij het ontwikkelen van nieuwe lespakketten stellen we een klankbordgroep in met daarin externe deskundigen. Zo halen wij extra kennis en expertise in huis.

Kwaliteit
Per project leggen we doelen vast en wij toetsen altijd of we die doelen behalen. Dit doen wij door elk project tussentijds en na afloop te evalueren met betrokken leerlingen, docenten en directie. Op grond van deze evaluaties stellen we waar nodig onze projecten bij. De respons op de evaluaties ligt boven de 80 procent en dat is hoog. Het gemiddelde cijfer over de tevredenheid en resultaten van onze activiteiten is een 8,2. Daar zijn we trots op.

Onderzoek en certificering
We zijn altijd op zoek naar partners die onze programma’s wetenschappelijk willen onderzoeken. Ons project Jongens is onderzocht door TNO en Movisie en wordt nu ter certificering aangeboden. Onze projecten hebben een theoretisch kader, met pedagogische en didactische inzichten. Ook maken wij gebruik van onze eigen, in 45 jaar opgebouwde expertise.