Over ons

Creatief en maatschappelijk betrokken

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. We doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22.  Onze innovatieve programma’s zijn geschikt voor alle jongeren van alle niveaus van begin basisschool tot eind hbo, ook buiten het onderwijs in de jeugd- en gezondheidszorg.

Centrum 16•22 is een stichting; dat betekent dat we niet gericht zijn op het maken van winst.
Ons vaste team bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers. Daarnaast huren we soms trainers op projectbasis in. Ook werken we met vrijwilligers en hebben we ruimte voor stagiaires.

Het team van Centrum 16•22 is zeer divers qua achtergrond en opleiding. We hebben met elkaar gemeen dat we van ons werk houden. Daarnaast zijn we creatief, maatschappelijk betrokken, klantgericht, vernieuwend en flexibel. Ook hebben we een goed oog voor wat er leeft bij jongeren.

Centrum 16•22 is een zelfstandige stichting en een WNT-instelling. De WNT-gegevens zijn opgenomen in onze jaarstukken en gecontroleerd door de accountant.  Deze WNT gegevens gelden alleen voor onze directeur (WNT verklaring 2020 ). Ons bestuur is onbezoldigd. Mocht u belangstelling hebben voor onze jaarstukken kunt u ons een mail sturen info@centrum1622.nl

De naam 16•22
Centrum 16•22 is geen jaartal en ook geen huisnummer, maar het was vroeger een clubhuis aan de Prinsegracht in Den Haag. Dit ontwikkelde zich tot een centrum voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar. De naam gebruiken we nog steeds, al is onze doelgroep inmiddels veel breder.

Bestuur
Het bestuur van Centrum 16•22 is een mix van deskundigen uit het onderwijs, welzijnswerk, de gemeentelijke overheid, personeelszalen en financiën.

Het bestuur bestaat uit:

  • Natasja van Vliet, voorzitter en ondernemer bij Communikader, gespecialiseerd in training, coaching en interim-management.
  • Hans de Bruin, penningmeester en docent  bij het Segbroek College.
  • Cees de Groot, gepensioneerd schoolbestuurder

Samenwerkingspartners
Bij onze activiteiten werken wij zo veel mogelijk samen met onderwijspartners, collega-instellingen of kenniscentra. Wij denken dat programma’s beter worden wanneer verschillende expertises samenkomen.

Verhuur ruimte
Wij verhuren een ruimte (max. 18 personen)  op de bel-etage van Brouwersgracht 2 te Den Haag. Deze is geschikt voor vergaderingen, cursussen en trainingen. U kunt de ruimte tijdens kantoortijden huren (van maandag t/m donderdag). In de ruimte is beamer, flap-over en wifi aanwezig. Voor meer informatie: Jan Willem de Klerk, 070 356 01 54 of janwillemdeklerk@centrum1622.nl