Wat is zelfbeeld, imago of primaire identiteit? Jongeren ervaren dat hun identiteit uit vele aspecten bestaat. Vooroordelen en omgangscodes spelen een rol in hoe wij elkaar zien en beoordelen. Inzicht in de eigen identiteit en een gevoel van zelfbeschikking helpen jongeren eigen keuzes maken en begrip te hebben voor anderen.

Projecten:

  • Blikopener
  • MIJ JR (ook als lespakket)
  • MIJ VO (ook als lespakket)