Contactpersoon voor dit project:
Wil van Kessel
MIJ VO
Een onderzoek naar de eigen identiteit en die van de ander
Doelgroep: van 14 tot 18 jaar

Rond je 14e en 16e jaar is al een groot deel van je identiteit gevormd. Een deel krijg je mee bij je geboorte en een deel vorm je door keuzes te maken in het leven. Veel jongeren in de stad groeien op in drie culturen: thuis, straat en school. Dat kan verwarrend zijn voor de identiteitsvorming: wie zijn ze nu eigenlijk en wat maakt wie zij zijn? In dit project onderzoeken jongeren alle aspecten van hun identiteit, desgewenst ook radicalisering.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 3 en 4)
Mbo-opleidingen (leerjaar 1 en 2)

De praktijk
Gedurende vijf wekelijkse lessen van 60 minuten onderzoeken jongeren de ontwikkeling van hun eigen identiteit. In elke les staat een van de volgende thema’s centraal:

  • Primaire identiteit
  • Secundaire identiteit
  • Invloeden
  • Zelfbeeld en imago
  • Levensgebeurtenissen en identiteit

Elke les begint met een introductiefilm waarin jongeren vertellen over hoe hun identiteit tot stand is gekomen, hoe zij zichzelf zien en hoe zij denken dat anderen hen zien.

Vervolgens gaan de jongeren in de klas na hoe dat bij hen is gegaan. Aan de hand van diverse spelvormen ervaren zij hoe vrienden en media hun keuzes beïnvloeden en hoe groepsdruk werkt. Het vergroten van de weerbaarheid tegen groepsdruk, vooroordelen en racisme zijn belangrijke onderdelen. Radicalisering op religieus gebied kan ook aan de orde komen.

Door onze identiteit te (her)kennen en te weten wat ons maakt tot wie wij zijn, kunnen we beter begrijpen wie de ander is en wat hem/haar zo heeft gemaakt.

Resultaten

  • Jongeren hebben inzicht in hoe hun identiteit zich ontwikkelt.
  • Jongeren hebben inzicht in de verschillen tussen primaire en secundaire identiteit.
  • Jongeren hebben inzicht in de verschillen tussen zelfbeeld, imago en identiteit.
  • Jongeren hebben ervaren hoe het mechanisme van groepsdruk werkt.
  • Jongeren hebben begrip voor de identiteit van de ander.

Lespakket & Training

Bij dit project hoort een lespakket met diverse projectmaterialen en een uitgebreide docentenhandleiding, inclusief een licentie-training (in overleg). Voor meer informatie over trainingen en workshops voor professionals kunt u contact opnemen met wilvankessel@centrum1622.nl.