@internet
Contactpersoon voor dit project:
Dustin Gods
@Internet
Mediawijsheid
Doelgroep: van 6 tot 18 jaar

Voor de een is het een geintje, voor de ander voelt het als pesten. Hoe houd je online rekening met anderen? Leerlingen worden zich bewust van de impact die bepaalde online uitingen kunnen hebben. Bijvoorbeeld door stellingen, een testje en diverse spelvormen. Ook geven we desgewenst een workshop mediawijsheid voor ouders.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 4 t/m 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)

De praktijk
In vijf wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten werken we klassikaal en in groepjes aan meer bewustwording op het gebied van online uitingen. Jongeren denken niet altijd even goed na over de consequenties van hun berichten en posts. Vaak gaat dat vanzelf goed, maar soms ook niet. Om leerlingen hierover te laten nadenken gebruiken we diverse werk- en spelvormen zoals een woordweb, het ja/neespel (welke situatie of gebeurtenis voelt goed of juist niet?), stellingen, films en een weerbaarheidstest. Zo kan een klas bijvoorbeeld ook zelf whatsappregels opstellen. We bespreken kortom de valkuilen en uiteraard ook de positieve kanten van internet.

Resultaten

  • Jongeren zijn zich bewust van de positieve en negatieve reacties die hun posts en berichten kunnen oproepen.
  • Jongeren ervaren hoe het voelt om buitengesloten te worden.
  • Jongeren houden in hun onlinecommunicatie rekening met anderen.
  • Jongeren beseffen dat zij in meer of mindere mate weerbaar zijn op internet.

Workshop mediawijsheid voor ouders
Ouders kunnen een workshop mediawijsheid volgen op school (tussen de 30-45 minuten). Tijdens een van de onderdelen gaan ouders als opvoeders aan de slag door in groepjes na te denken over het mediagebruik van hun kind. Ook discussiëren zij over diverse stellingen. Deze workshop is ideaal in combinatie met een introductieavond of andere avond waarbij veel ouders op school zijn.