Contactpersoon voor dit project:
Mirjam Klijnsmit
Ik ben van Mij
Een duidelijk doel: dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties
Doelgroep: vanaf 12 jaar

Jongeren nemen vaak meer aan van andere jongeren dan van volwassenen. Daarom trainen wij jongeren in hoe zij voorlichting kunnen geven over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, genderongelijkheid en huiselijk geweld. De jongeren die we trainen noemen we changemakers. Samen met de getrainde jongeren voeren wij dit project uit. Zo geven we voorlichting, spreken we mensen aan op straat en organiseren we events voor andere jongeren op middelbare scholen in regio Haaglanden. We werken hierbij samen met onder andere Movisie, Veilig Thuis, PEP Den Haag en de Raad voor de Kinderbescherming.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 2 t/m 6)
Mbo-opleidingen

De praktijk
Om changemaker te worden melden jongeren t/m 25 jaar zich aan bij Centrum 16•22. Scholen kunnen ook een klas en/of een groep jongeren bij ons aanmelden. Deelname kan bijvoorbeeld goed passen bij een thema of vak op school of omdat bepaalde jongeren er bijzondere interesse in hebben. De activiteiten zijn soms buiten schooltijd.

We gebruiken de methodiek ‘Vlaggensysteem’, die is ontwikkeld door Movisie. Jongeren leren van verschillende situaties benoemen in hoeverre er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gebruiken we nog andere werkvormen om vaardigheden te trainen die nodig zijn om grensoverschrijdend gedrag en huislijk geweld te leren herkennen. Ook voeren we discussies, bijvoorbeeld man- en vrouwbeelden.

Jongeren kunnen eenmalig een activiteit doen of een jaar lang actief meedraaien als changemaker. Hoe langer, hoe beter!

Vóór 2017 was dit project bekend onder de naam We Can YOUNG. Het is uitgevoerd in verschillende steden. Wilt u ook voorlichting bij u in de klas over bovenstaande onderwerpen? Neem gerust contact op. Meer informatie: www.ikbenvanmij.nl.

Resultaten

  • Jongeren hebben geleerd en ervaren hoe zij voor een groep moeten staan om informatie over te dragen aan leeftijdsgenoten.
  • Jongeren hebben geoefend met presentatietechnieken.
  • Jongeren hebben geleerd hoe zij activiteiten moeten organiseren.
  • Jongeren zijn zich bewust van hun eigen normen en waarden en die van anderen.
  • Jongeren zijn zich bewust van hun eigen houding en gedrag rondom het thema grensoverschrijdend gedrag.