Contactpersoon voor dit project:
Amer Mohabir
Kijk eens wat ik kan!
Film maken met en voor elkaar
Doelgroep: van 4 tot 6 jaar

Als kleuter leer je veel nieuwe dingen in de klas. Dat kan soms onzeker maken. Daarom is het fijn te benadrukken wat kleuters wél goed kunnen. Dat geeft zelfvertrouwen. En als dat leidt tot een voorstelling op film is dat helemaal leuk!

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 1 en 2)

De praktijk
Dit is een mooi project voor bij een themaweek op school. Kleuters laten zien wat zij goed kunnen en wij maken daar een mooie film van. Leerkrachten weten vaak al welke vaardigheden goed bij welke leerlingen passen. Denk aan tellen, zingen, spelen, opruimen, elkaar helpen, luisteren of iets vertellen. In twee voorbereidende lessen oefenen leerkrachten deze vaardigheden in kleine groepjes met de klas. Daarna werken de kinderen de rollen en taken verder uit. Tijdens de opnamedagen (twee ochtenden) laten de kleuters zien wat ze hebben geleerd. We maken daarbij gebruik van decors, schmink, toneelattributen en muziek. De presentaties leggen we op video vast. Wij monteren de opnames tot een mooie film die we laten zien op school tijdens een feestelijke presentatie.

Resultaten

  • Kleuters krijgen zelfvertrouwen door te focussen op wat ze al goed kunnen.
  • Kleuters leren samenwerken.
  • Kleuters hebben ervaren dat samen aan iets werken kan leiden tot een prettige sfeer.
  • Kleuters hebben ervaren dat samenwerken soms ook lastig kan zijn.
  • Kleuters hebben ervaren dat je conflicten altijd kunt oplossen.
  • Kleuters krijgen meer zelfvertrouwen door het uitvoeren van hun eigen idee.
  • Kleuters hebben geleerd zichzelf te laten zien aan de groep.