Voor mijn part!
Contactpersoon voor dit project:
Renske van Hoeve
Leerlingenraadconferentie
Leerlingenraad, conferenties en workshops
Doelgroep: van 10 tot 18 jaar

Wilt u de leerlingenraad nieuw leven inblazen of er juist een opzetten? Wij ondersteunen u daarbij. Jongeren leren hoe zij andere jongeren vertegenwoordigen en hoe zij effectief debatteren en onderhandelen. Kortom: jongeren denken mee over school- of gemeentebeleid!

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6, alle niveaus)
Jongeren in gemeenten/steden

De praktijk
In maximaal drie bijeenkomsten van twee uur (afhankelijk van de vraag) gaan we aan de slag met het opzetten van een leerlingenraad. Willen jongeren bijvoorbeeld een feest organiseren, de leerlingen beter vertegenwoordigen binnen school of echt meedenken over nieuw beleid? Aan de hand van diverse werkvormen bekijken we of hun doelen reëel en uitvoerbaar zijn. Ook leren we hen aan de hand van diverse spelvormen hoe de structuur van bijvoorbeeld de school eruitziet, hoe je effectief vergadert, afspraken maakt en ook nakomt, hoe je luistert naar je achterban en die ook vertegenwoordigt.
Jongeren kunnen ook prima meedenken over bijvoorbeeld jongerenonderwerpen in het gemeentebeleid. Het belangrijkste is dat leerlingen ondervinden hoe een democratisch proces werkt en dat zij leren hoe zij zelf invloed kunnen uitoefenen op besluiten en beleid.

Beroemd in Den Haag is inmiddels de tweejaarlijkse door Centrum 16•22 georganiseerde Leerlingenraad Conferentie voor alle leerlingenraden in Den Haag. Jongeren nemen deel aan diverse workshops, afhankelijk van het uitgekozen onderwerp. Bijvoorbeeld vergadertechnieken, leren luisteren naar je achterban, onderhandelen, debatteren, jezelf presenteren en het gebruik van sociale media en vormgeving van posters of folders.

Resultaten

  • Jongeren weten hoe zij de mening van een groep moeten vertegenwoordigen.
  • Jongeren hebben geleerd deze mening onder woorden te brengen bij bijvoorbeeld de schoolleiding.
  • Jongeren leren doelstellingen en een plan van aanpak formuleren.
  • Jongeren hebben basistechnieken geleerd van vergaderen, debatteren en onderhandelen.
  • Jongeren realiseren zich dat hun inspanningen gevolgen hebben.
  • Jongeren zijn meer betrokken bij hun directe leef- en leeromgeving.