Contactpersoon voor dit project:
Amer Mohabir
Mes Weg
Het voorkomen van wapenbezit onder jongeren. Het ontwikkelen van een moreel kompas op het gebied van wapenbezit.
Doelgroep: van 12 tot 14 jaar

Het wapenbezit onder jongeren is in korte tijd flink toegenomen, ook het aantal incidenten met wapens neemt toe. De Gemeente Den Haag onderkent de problemen en heeft Centrum16•22 gevraagd een preventief project te ontwikkelen voor jongeren in het onderwijs. Na succesvolle pilots en feedback vanuit docenten en gemeente is het project Mes Weg ontstaan.

Doel van het project
Het voorkomen van wapenbezit onder jongeren.
Het ontwikkelen van een moreel kompas op het gebied van wapenbezit.

De Bijeenkomsten
Het project bestaat uit vier bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben de volgende thema’s:
Bijeenkomst 1                  Kennismaking en oriëntatie
Bijeenkomst 2                 Imago en status
Bijeenkomst 3                 Moreel redeneren
Bijeenkomst 4                 Reflectie

Leerlingen uit klas 1 of 2 van het praktijkonderwijs en het vmbo.

Aanbod

Graag komt Centrum 16•22 het project Mes Weg in schooljaar 21/22 op uw school uitvoeren (vanaf de herfstvakantie). Als we het project uitvoeren willen we in overleg hoe dit het beste binnen het schoolveiligheidsplan past. Nadat de lessen zijn uitgevoerd zullen we evalueren. Er zijn plannen om een herhalingsles aan te bieden in het 2of 3e  leerjaar. De Gemeente Den Haag financiert het project.