Contactpersoon voor dit project:
Ben van Ardenne
Jong vader
Preventie jong vaderschap
Doelgroep: vanaf 16 jaar

Hoe maak je als jongere een verantwoorde keuze over ouderschap? Jongens en meisjes moeten daar goed over nadenken. Dit project richt zich alleen op jongens tussen de 15 en 18 jaar. We bespreken bijvoorbeeld wat jongens een goed moment vinden om aan kinderen te beginnen. Vinden ze dat ze bepaalde zaken op orde moeten hebben? Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen bij de verzorging en opvoeding van kinderen? Vinden zij dat leeftijd ertoe doet? De jongens denken ook na over hun eigen opvoeding en achtergrond. 

Voor wie
Scholen voor voortgezet onderwijs (bovenbouw, alle niveaus) ook praktijkonderwijs (klas 5)
mbo-opleidingen (alle niveaus).
Hulpverleningsinstellingen als bijvoorbeeld jongerenwerk, centra voor Jeugd en Gezin, woongroepen en justitiële jeugdinrichtingen. 

De praktijk
In twee lessen van 50 à 100 minuten gaan we het gesprek aan met bijna-volwassen jongens over toekomstig vaderschap. Elke bijeenkomst begint met een filmpje waarin twee jonge vaders en een jonge moeder iets vertellen over ouderschap. Vervolgens komen in diverse werkvormen hun eigen opvoeding en denkbeelden daarover aan de orde. Met een fotospel bekijken we bijvoorbeeld verschillende opvoedsituaties. Daarna bespreken de jongeren wat ze goed en minder goed vinden en wat zij zelf wel of niet zouden doen. Daarna gaan ze individueel aan de slag door zelf na te denken over hun toekomst en een eventueel vaderschap. Ook kijken ze terug op hun eigen opvoeding en de rol van hun vader. Wat was goed en wat zouden zij anders doen? We besteden aandacht aan zwangerschapspreventie. In de laatste les herhalen we alles in een aansprekende quiz. Het doel is dat jongens uiteindelijk een eigen weloverwogen keuze over vaderschap kunnen maken.

Resultaten

  • Jongens hebben een vollediger beeld over vaderschap.
  • Jongens hebben nagedacht over hun eigen opvoeding en wat zij anders of hetzelfde willen doen bij hun eigen kinderen.
  • Jongens beseffen dat hun achtergrond invloed kan hebben op hun vaderschap.
  • Jongens zijn zich bewust van de verantwoordelijkheden die horen bij vaderschap.
  • Jongens hebben kennis opgedaan over zwangerschapspreventie.
  • Jongens kunnen een weloverwogen keuze over ouderschap maken.
  • Jongens hebben voor zichzelf onderzocht wat hun normen en waarden op het gebied van mannen en vrouwen binnen een relatie zijn.
  • Jongens hebben nagedacht over wat een goede vader is, wat die wel en niet doet.

Lespakket & Training
Bij dit project hoort een lespakket met diverse projectmaterialen en een uitgebreide docentenhandleiding, inclusief een licentie-training (in overleg). Voor meer informatie over trainingen en workshops voor professionals kunt u contact opnemen met benvanardenne@centrum1622.nl.

De Toolbox Jong Vader en Jong Moeder zijn geschikt om gecombineerd te gebruiken.