Seksvragenboekje
Contactpersoon voor dit project:
Mirjam Klijnsmit
Seksvragenboekje
Seks- en relatievragen uit alle klassen
Doelgroep: voor alle doelgroepen

“Heeft ware liefde een relatie nodig?” en “Hoe is seks ontstaan?” Dit zijn twee van de 268 vragen van jongeren die we tijdens onze projecten seksuele en relationele vorming hebben verzameld. Alle vragen van jongeren zijn anoniem aan ons gesteld. Dit boekje geeft een mooi beeld over alle vragen, gedachten en overtuigingen die jongeren vanaf groep 7 tot de middelbare school op alle niveaus hebben op het gebied van seksualiteit en relaties. U kunt dit boekje gebruiken in uw lessen over seksualiteit.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 7 en 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 6)

De praktijk
Het boekje bevat alleen vragen over seks en relaties. Het antwoord op de vragen hangt af van degene die ze beantwoordt, denken wij. Daarom kunt u er alle kanten mee op in de klas. U kunt er een paar uitkiezen of jongeren de vragen zelf laten beantwoorden. Herkennen zij deze vragen? Welke vragen hebben zij zelf?

De vragen zijn ingedeeld in vier verschillende categorieën:
- Liefde
- Biologie
- Frequently Asked Questions (FAQ)
- Intiem

Kosten
De boekjes kosten €12,50 per stuk.