Contactpersoon voor dit project:
Wil van Kessel
Beestenbende
Via toneel en expressie werken aan sociale interactie
Doelgroep: van 4 tot 6 jaar

Door spel, expressie, beweging en toneel ontdekken kinderen hun eigen emoties en die van hun klasgenootjes. Ze leren elkaar beter kennen en ontdekken hoe je fijn en zonder ruzie met elkaar kunt spelen. Ook werken ze samen en verzinnen ze samen oplossingen voor verschillende situaties. Het resultaat: een mooie gezamenlijke presentatie.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 1 en 2)

De praktijk
In de eerste van de vijf wekelijkse bijeenkomsten van 60 minuten beginnen kinderen met speelse bewegingsopdrachten. Ze doen bijvoorbeeld een kikker na, maken zich zo klein als een kabouter, rennen als een paard en komen tot rust bij een yoga-opdracht. In de drie daaropvolgende bijeenkomsten spelen kinderen verhalen op het toneel. We maken daarbij gebruik van verteltheater; wij vertellen een verhaal en kinderen beelden dit uit. Zo leren bos- en boerderijdieren bijvoorbeeld samen spelen, een ruzie oplossen, elkaar helpen en troosten. Kinderen maken bij het spelen gebruik van prentachtige decordoeken, levensechte dierenkostuums en diverse toneelattributen. Ook leren ze vrolijke liedjes. In de laatste bijeenkomst presenteren de kinderen twee van de drie verhalen aan het publiek. In overleg met de school spreken we af wie mag komen kijken: de ouders en/of leerlingen uit andere groepen.

Resultaten

  • Kleuters leren hun gevoelens herkennen en uiten.
  • Kleuters werken aan een fijne sfeer in de groep.
  • Kleuters leren samenwerken.
  • Kleuters leren hun stuk op een podium spelen met publiek.
  • Kleuters hebben plezier ervaren tijdens het spelen.