Gezocht leuke klas
Contactpersoon voor dit project:
Renske van Hoeve
Gezocht: leuke klas
Een positief begin voor startende groepen in het vo
Doelgroep: van 12 tot 14 jaar

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is groot. Het is spannend omdat leerlingen ineens met totaal nieuwe kinderen in een klas zitten. Dit project maakt op een speelse manier een hechte en veilige groep van de nieuwe klas. Het project kan ook later in het jaar.

Voor wie
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1)

De praktijk
In de eerste van vijf lessen van een uur doen we een zogeheten nulmeting. We onderzoeken hoe het is gesteld met de sfeer, veiligheid en het vertrouwen in elkaar en de mentor.
Aan de hand van diverse werkvormen bedenken leerlingen wat bijvoorbeeld anders zou kunnen in hun klas en wat daarvoor nodig is. Ook de mentor doet actief mee. Worden leerlingen bijvoorbeeld buitengesloten? Hoe komt dat en wat kunnen andere leerlingen doen? Werkvormen die we gebruiken zijn bijvoorbeeld energizers, een quiz, rollenspellen, oefenen van ja- en nee-gevoelens, foto’s maken en presenteren. Leerlingen en mentor leren elkaar beter en op een andere manier kennen met meer vertrouwen tot gevolg. Aan het eind meten we opnieuw of de wensen en doelen zijn behaald.

Resultaten

  • Leerlingen hebben klasgenoten en mentor beter leren kennen.
  • Leerlingen kunnen benoemen wat een leuke sfeer is en hoe zij hieraan zelf kunnen bijdragen.
  • Leerlingen hebben geleerd samen te werken.
  • Leerlingen hebben hun mening in de klas durven geven en geluisterd naar de mening van klasgenoten.