Goed bezig
Contactpersoon voor dit project:
Renske van Hoeve
Goed bezig
Positieve groepsvorming
Doelgroep: van 8 tot 16 jaar

Soms wil een klas geen echte groep worden. Als leerlingen elkaars verschillen niet accepteren, kunnen zij dat als onveilig ervaren. Dit kan ten koste gaan van de leerprestaties. We kunnen dit veranderen door leerlingen op een positieve manier met elkaar aan de slag te laten gaan. De docent speelt een belangrijke rol.

Voor wie
Scholen in het basisonderwijs (groep 6 t/m 8)
Scholen in het voortgezet onderwijs (klas 1 t/m 3)

De praktijk
We beginnen de vijf bijeenkomsten van 50 minuten met een energizer, een laagdrempelig kort spelletje om erin te komen. Leerlingen leren elkaar beter kennen aan de hand van diverse opdrachten, spelvormen en het gebruik van lesmateriaal. In een rollenspel spelen zij bijvoorbeeld ongewenste en ongemakkelijke situaties na (ook online) en bedenken zij wat de beste manier is om te reageren. Ze leren wat hun wensen en behoeften zijn over de (online) omgang met elkaar in de klas. Misschien willen zij wel een anonieme klachten- of ideeëndoos in de klas? Uiteindelijk formuleren leerlingen gezamenlijk omgangsregels, bedenken ze een klassenyell en organiseren we een show waarbij iedereen een presentatie houdt over iets wat hij meeneemt van thuis en dat echt belangrijk is. Eventueel benoemen leerlingen een vertrouwenspersoon in de klas. Ook organiseren ze zelf een leuk en praktisch haalbaar uitje voor iedereen. Doordat zij elkaar beter hebben leren kennen, is er aan het eind meer openheid.

Resultaten

  • Leerlingen zijn zich bewust van hun eigen houding en gedrag.
  • Leerlingen hebben andere manieren geleerd om met elkaar om te gaan.
  • Leerlingen beseffen dat hun houding en gedrag effecten heeft op de groep.
  • Leerlingen ervaren hoe prettig het is als er een fijne open sfeer in de klas is.
  • Leerlingen hebben ervaring met het organiseren van een evenement of klassenuitje.
  • Leerlingen hebben (mogelijk) een vertrouwenspersoon benoemd in de klas en bedacht wat zijn/haar rol is.
  • Leerlingen hebben zelf omgangsregels opgesteld, een yell verzonnen en hebben kortom met elkaar voor elkaar gewerkt.